Aktualności

Na prośbę Trenera Piotra, przedstawiamy dwie pilne sprawy organizacyjne.

1. Obóz zimowy

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na zebraniu z Rodzicami, planowany jest obóz zimowy w Żyrardowie.

W związku z powyższym prosimy osoby, które jeszcze tego nie uczyniły, o przesłanie do P. Asi, maksymalnie do niedzieli (12.XI), sms z zgłoszeniem swojego dziecka.

Wówczas, posiadając wiedzę o ilości chętnych, podany zostanie koszt obozu.

Zgodnie z powziętą na spotkaniu informacją, koszt osobo/doby powinien oscylować w granicach obozu letniego.

2. Prośba o uzupełnienie danych

Również nawiązując do tematów poruszanych na spotkaniu.

Mając na uwadze fakt wprowadzania do naszego Klubu platformy internetowej, służącej min do komunikacji z Trenerem, prosimy o przesłanie na nr telefonu Trenera Piotra: 669-279-880, następujących informacji:

a) adres/y mail Rodzica/ów lub innych opiekunów prawnych

b) imiona i nazwiska osób przyporządkowanych do danego adresu mail

c) imię i nazwisko Zawodnika, którego ta informacja dotyczy.

Przykładowy sms: Rodzic (Opiekun, Babcia, itp) - imię i nazwisko (Tomasz Nowak), adres mail tej osoby, nazwisko Zawodnika

W przypadku chęci podania więcej niż jednego adresu mail przypisanego do danego Zawodnika, prosimy również o podanie tych informacji.

Po otrzymaniu tych danych przez Trenera i uzupełnieniu ich w naszej dedykowanej bazie, otrzymają Państwo mailem instrukcje dotyczące dalszych kroków.